Onsdag 23. november, 18.00 - 20.00

Årsfest m/ opptakelse

Årsfest med opptakelse av nye speidere og trekning av loddbøker

Annonse
Steensland Sport 1