Velkommen til Hundvåg I speidergruppe


Vi driver speiding etter Norges speiderforbund sine grunnprinsipper. Vennskap - Samarbeid - Opplevelser - Friluftsliv .

Vi har vårt eget speiderhus på Hundvåg – ØYTUN. Speiderhuset blir drevet delvis ved utleie og organisert ved dugnadsarbeid. I tillegg har vi en speidermark på Lundsneset. Her har vi satt opp en gapahuk som vi bruker flittig om våren og høsten. I tillegg går gruppens høst tur til speidermarka.

En unik kombinasjon av aktiviteter med friluftsliv som ramme, Learning by doing / lære ved å gjøre (erfaringslæring) patruljesystem og ledertrening fra du starter som speider.

Annonse
Steensland Sport 1