Kontakt informasjon til Hundvåg I speidergruppe

Gruppeleder: Lisbeth Hegreberg tlf. 908 26 752 lisbeth.hegreberg@lyse.net
Postadresse: Husebøhagen 16, 4083 Hundvåg

Adresse til speiderhuset Øytun: Berge Odelsvei 36, Hundvåg

Organisasjons nr: 887 835 012

Konto nr: 3201.31.66276

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank