Vil du bli speider i Hundvåg 1 speidergruppe?


Vil du bli medlem eller er du nysgjerrig og ønsker mer informasjon?

Legg inn informasjonen vi trenger i skjemaet i linken nedenfor:

.

Aldersinndeling i speideren

Speiderne er delt i tre enheter etter alder/klassetrinn.
.

Småspeiderne (Flokk)

Småspeiderne (3. - 4. klasse) har møtene sine på speiderhuset Øytun på onsdager fra 18:00 - 19:30

.

Storspeiderne (Tropp)

Storspeiderne (5-10. klasse) har sine møter på vår og høst ute på speidermarka på Lundsneset. Når det blir altfor mørkt i vinter månedene er vi på speiderhuset.
Møtedag er onsdager fra kl. 18.00 - 19.30.

.

Roverne

Rovergjengen i Hundvågspeiderne heter "Klappstol" og har møter ca. 1 gang pr måned. De treffes på speiderhuset.
De fleste er i tillegg med som ledere og assistenter i de andre enhetene.

Roverlaget vårt er for jenter og gutter fra 16 - 25 år.

Annonse
Steensland Sport 1