Vår visjon; Speidere vil ut, patruljen tar ansvar og speiding når flere

Småspeidere 3-4 klasse

Småspeiderne har møtene sine på speiderhuset på onsdager fra kl 18.00-19.30.
Småspeiderledere: Vigids Mikkelsen og Trond Karlsen Strøm

Storspeidere 5-10 klasse

Storspeiderne har møtene sine på speiderhuset eller speidermarka på Lundsneset på onsdager fra kl. 18.00-19.30.
Storspeiderledere: Siv Kristin Hagen, Frode Tingvik, Isabella Hagen, Frode Thorsen, Roger Henriksen og Lisbeth Hegreberg.
Rovere Marius Thorsen og Mathias Bakke

Speidermarka på Lundsneset

På Lundsneset har Hundvåg I speidergruppe fått disponere et område av Stavanger kommune. Her har vi bygget en flott gapahuk. Om våren og høsten har storspeiderne sine møter der ute.

Informasjon:

Hjemmeleder

Det å ha speidere på tur innebærer en del oppfølgingsoppgaver, som å ha kontakt med deltakerne og foresatte. Som regel ligger dette ansvaret på den som er utnevnt til hjemmeleder for turen. Hjemmelederen har til enhver tid ansvar for å vite hvem av gruppens medlemmer som er på tur, og må overta styringen hvis noe alvorlig skjer.
Hovedoppgavene til hjemmelederen er å ha oversikt over turdeltakerne og deres foresatte, hvor turen går og hvor lenge den er planlagt å vare. Dersom foresatte har spørsmål, er urolige eller lignende kan de kontakte hjemmeleder.
Turleder skal kontakte hjemmeleder om det oppstår forsinkelser eller uhell av noe slag. Hjemmelder skal deretter ved behov varsle gruppelederen, foresatte, og Norges speiderforbund via Speidernes beredskapstelefon 09123 ved alvorlige ulykker. Hjemmelederen kan selv håndtere mindre alvorlige situasjoner.

Grasrotandelen - registrering

Du kan sende SMS Grasrotandelen 887835012 til 2020 (tjenesten er gratis).
Gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til Hundvåg 1 speidergruppen.
Det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til Hundvåg 1. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank