Onsdag 21. april, 18.00 - 19.30

Tropp: Lage seljefløyte

Vi lærer å lage seljefløyte.
Kanskje blir det et flott fløyte orkester :)

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank