Onsdag 2. juni, 18.00 - 19.30

Tropp: Kanotur

Vi padler tur og øver oss til kanoturen.

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank