Onsdag 29. september, 18.00 - 19.30

Tropp: Kart og karttegn

Vi lærer om nord, sør, øst og vest.
Hvordan et kart ser og hva tegnene betyr

  • Speidermarka - Lunde
  • Lisbeth Hegreberg, 908 26 752
  • Klær etter vær - vi er ute
  • Meld frafall
  • Frafall:
Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank