Onsdag 19. oktober, 18.00 - 19.30

Vi skal lage kompass ( papir)

Vi skal lage kompass for å forberede oss til å bruke skikkelig kompass

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank