Onsdag 5. oktober, 18.00 - 19.30

Tropp - Hinderløype

En liten patrulje konkurranse -

Hinderløype med litt Hundvåg/speider Quiz

MERK:
De som ønsker følge ned til Lundsneset,
møtes ved parkeringsplass på Lunde kl. 17.50

Annonse
Premiere produkter