Onsdag 29. mars, 18.00 - 19.30

Tropp: Katapultkrig med svamper

Vi skal lage en stor katapult og "krige" mot hverandre

Annonse
Premiere produkter