Onsdag 12. april, 18.00 - 19.30

Tropp: Katapultkrig med svamper

Vi fortsetter med å bygge katapult og "kriger" med svamper

Annonse
Steensland Sport 1