Onsdag 19. april, 18.00 - 20.00

Tropp: Kart og kompass tur

Vi skal øve å gå etter kart og kompass
Sted kommer vi tilbake til.

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank