Onsdag 26. april, 18.00 - 19.30

Tropp: Livredning - Hundvåg svømmehall

Tilegne seg kunnskap om livredning og sikkerhet i vann

Speiderne skal kunne vise at de kan:
- Svømme 100 m bryst- og/eller ryggsvømming.
- Hente gjenstander fra 2 m dyp.
- Bruk av forlenget arm og ilandføring av en bevisstløs person.
- Hoppe eller stupe fra 2 m.

Det vil også bli tid til kos og lek i vann.
Speiderne har anledning til å bli i svømmehallen til kl. 20.00.

  • Hundvåg svømmehall
  • Lisbeth Hegreberg, 908 26 752
  • Badetøy inkludert badehette
  • Meld frafall
  • Frafall:
Annonse
Premiere produkter