Onsdag 20. september, 18.00 - 19.30

Tropp: Førstehjelp

• Lage båre og lære forskjellige transport og løfteteknikker.
• Vise hvordan du skal opptre på et ulykkessted og tilkalle hjelp.
• Vis at du kan legge en person i sideleie og sikre frie luftveier.

BLÅS-regelen er en god huskeregel:
- Bevissthet (sjekk om personen er bevisst).
- Luftveier (sjekk om personen har frie luftveier)
- Åndedrett (sjekk om personen puster)
- Sirkulasjon (sjekk for større blødninger).

  • speidermarka Lundsneset
  • Lisbeth Hegreberg, 908 26 752
  • speiderskjerf og klær etter vær
  • Meld frafall
  • Frafall:
Annonse
Premiere produkter