Onsdag 13. mars, 18.00

Vi lærer å sette opp tarp ⛺️ VI ER PÅ ØYTUN

Vi lærer å sette opp tarp på flat mark, til kjøkken og til soving.
Repeterer også på tarp i trær.

  • Speiderhuset Øytun - ute
  • Klær etter vær
  • Meld frafall
  • Frafall:
Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank