Onsdag 10. april, 18.00

1.hjelp med roverne 🩸🪓👳🏻⛑️

Lærer grunnleggende førstehjelp slik at speiderne vet hvordan du skal opptre på ett skadested.
I tillegg til budd, sår og HRL

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank