Onsdag 13. mars, 20.00

ROVERE Vi tar eletriker merket

Vi fullfører eletrikermerket og skal prøve oss på litt praksis

Annonse
Sparebankstiftelsen SR Bank